Per què s’està parlant tant de la Viticultura Regenerativa?

Sostenibilitat

17/03/2023

Des de fa temps, els efectes del canvi climàtic estan afectant el planeta de manera dràstica. A Jean Leon estem cada vegada més conscienciats d'aquesta realitat que tenim davant i ens sumem a adquirir hàbits més sostenibles per millorar el planeta en el qual vivim, reduir la petjada de carboni i produir vins més sostenibles i autèntics. 

Els dràstics canvis de temperatura no només estan afectant l'ésser humà, també afecten l'agricultura pel fet que pateixi canvis en els cultius i temps de collita. 

Què és la Viticultura Regenerativa? 

La viticultura regenerativa tracta de restablir l'ecosistema natural a partir de tècniques que respecten i augmenten la biodiversitat de l'ecosistema i, per tant, el fan més resilient als canvis. A més, mitiguen els efectes del canvi climàtic sense perdre qualitat en el producte final. 

Els objectius d'implementar la viticultura regenerativa són:

  • La implantació de diferents cobertes vegetals a la vinya per obtenir sòls regenerats, amb millor disponibilitat d'aigua i nutrients capaços d'alimentar el sòl en els diferents moments del cicle vegetatiu i les necessitats minerals requerides per la vinya a cada moment.
  • Augmentar la biodiversitat microbiana del sòl.
  • Obtenir sòls amb un major contingut de matèria orgànica per poder retenir millor l'aigua de pluja. Per cada 1% d'increment en matèria orgànica es pot incrementar 240.000 l/Ha de retenció d'aigua en els sòls.
  • Fomentar la fixació de carboni en el sòl gràcies a les condicions creades amb els canvis en el sòl i el complex de microorganismes.
  • Fomentar la biodiversitat creant corredors biològics. A les vinyes i als seus voltants, fomentant diferents espècies de plantes, arbres, ocells, insectes i altres animals.
  • Reduir l'erosió: Aplicar pràctiques que minimitzin o eliminin el risc d'erosió del sòl, evitant llaurar la terra en la mesura que sigui possible i també instal·lant cobertes vegetals.

Mitjançant aquesta mena de pràctiques es vol potenciar la viticultura sostenible, donant a conèixer el moviment regeneratiu, tancant el cercle entre productor i consumidor.

Certificació Internacional Regenerative Viticulture Alliance (RVA)

A principis del 2023 s'ha posat en marxa la certificació internacional de Viticultura Regenerativa. Es tracta del certificat més important per la viticultura regenerativa a tot el món. 

Amb això, es vol reconèixer a tots aquells viticultors i elaboradors que apliquen en el seu dia a dia la viticultura regenerativa i que milloren els sòls on es produeix el raïm. Tots aquells vins que procedeixen de vinyes regeneratives i que, per tant, contribueixen a frenar l'escalfament global. 

Fases de la certificació de la Viticultura Regenerativa

Una vegada s'implementen tècniques de viticultura regenerativa, és important tenir un exhaustiu seguiment.

Viticultura regenerativa

Pràctiques de Viticultura Regenerativa

Sembra de cobertes vegetals

Es tracta de mantenir les plantes que hi ha al voltant de les vinyes perquè redueixin l'erosió del sòl i així prevenir la dessecació de les comunitats microbianes del sòl, com resultat de l'exposició del sòl. 

La sembra de cobertes vegetals suprimirà les males herbes, reciclarà tots els nutrients de tornada al sòl, la matèria orgànica del sòl augmentarà, i per tant, la humitat del sòl. 

Ús de compostatge

Agregar compost a la vinya pot augmentar la matèria orgànica del sòl i a mig termini, millorar la seva estructura i la capacitat de retenció d'aigua del sòl, ajudant els agricultors a produir una bona collita fins i tot en aquells anys de baixes precipitacions.

Eliminació de productes químics de síntesis

A Jean Leon portem implementant la viticultura ecològica des de fa molts anys. De fet, des de l'any 2008, es va deixar d'utilitzar productes químics de síntesis a les vinyes. 

Plantació d'arbres o arbustos

Jean Leon es troba envoltat de camps, boscos i vinyes. La agroforesteria millora la protecció del sòl, el segrest de carboni, les taxes de retenció d'humitat del sòl i la biodiversitat, mitiga les fluctuacions de la temperatura i al mateix temps augmenta els ingressos a causa de la producció simultània d'arbres, arbustos i cultius. 

Reducció de la compactació del sòl

Un dels principals problemes als quals s'enfronta el sòl agrícola és estar exposat a condicions atmosfèriques extremes, provocant que els sòls tendeixin a la compactació.

La compactació també es deu al nombre de vegades que es passa la maquinària pel sòl agrícola. És per això, que des de Jean Leon intentem reduir el pas de les màquines al mínim i fer tasques de descompactació.

Cuidar dels nostres sòls és conservar la terra per les generacions futures. A través de la promoció de pràctiques vitivinícoles preservem el planeta i les seves persones.

Categorías: Sostenibilitat