Projectes i Ajudes

VITIREGENERE: Viticultura regenerativa per a la millora de la biodiversitat i gestió de la vinya

L’objectiu principal del projecte es demostrar i validar pràctiques agronòmiques que contribueixin a regenerar la salut i vitalitat dels sols agrícoles per a una agricultura de la vinya més sostenible, sota el concepte de viticultura regenerativa millorant la biodiversitat dels conreus en general dels sols en particular.

Els objectius concrets d’aquest projecte són:

 • Millorar en la gestió dels fertilitzants i plaguicides, amb una disminució gradual dels insums emprats a la vinya.
 • Millorar la gestió de l’aigua de pluja i augmentar la capacitat d’aprofitament d’aquesta.
 • Reduir a valors mínims o inexistents l’erosió dels sòl i millorar la gestió i maneig dels mateixos.
 • Restaurar, preservar i millorar la biodiversitat (inclosa la microbiana), l’ecosistema vitivinícola per a integrar-lo millor en els ecosistemes circumdants i protegir el valor paisatgístic del territori.

Membres: INNOVI (coordinador), IRTA, Miguel Torres S.A, Jean Leon, Clos Mogador i Huguet de Can Feixes.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2022

 


CONTRACTACIÓ DE CONTROLADOR DE PRIMER NIVELL PER A LA VALIDACIÓ DE LA DESPESA DEL PROJECTE INTERREG SUDOE COPPEREPLACE (ref.: SOE4/P1/E100).

DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE

 • Convocatòria: Programa de Cooperació Territorial Europa Sud-occidental (Programa Interreg Sudoe)
 • Títol del projecte: Desenvolupament i implementació integral de noves tecnologies, productes i estratègies per reduir l’aplicació de coure en vinyes i remeiar sòls contaminats a la regió SUDOE.
 • Acrònim: COPPEREPLACE
 • Objectiu: validar una sèrie de solucions integrades, innovadores i viables per reduir l’ús del coure en viticultura i el seu impacte mediambiental. Aquestes solucions han de ser transferibles i duradores, perquè el sector vitivinícola compleixi la nova llei europea i es promogui una producció respectuosa amb el medi ambient.
 • Beneficiari principal: Plataforma Tecnològica del Vi
 • Entitats beneficiàries: Associaçao para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), SOGRAPE VINHOS S.A., Centro de Valorización Ambiental del Norte (CVAN), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-UMA), Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine (SVBNA), Fundacio Eurecat, Miguel Torres S.A., Universidade do Porto (GreenUPorto), Universidad de Vigo (UVIGO), LBS i Jean Leon.
 • Data d’inici: 1 de novembre de 2020
 • Data de finalització: 28 de febrer de 2023

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquesta contractació és fixar les condicions generals, econòmiques i tècniques per a la prestació del servei d’auditoria externa per al control de primer nivell del projecte COPPEREPLACE (ref.: SOE4/P1/E100 (INTERREG SUDOE) per a JEAN LEON S.L.U.. El contingut del treball de verificació s’ha de regir per la normativa del programa europeu INTERREG V B (SUDOE) 2014-2020 i ha de cobrir els aspectes següents: i) la conformitat dels béns i els serveis entregats amb el projecte aprovat, ii) la veracitat de la despesa declarada en concepte d’operacions o parts d’operacions fetes i iii) la conformitat de la despesa i de les operacions, o parts d’operacions connexes, amb les normes comunitàries i nacionals.

DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execució del servei està comprès entre el dia següent a la formalització del contracte i la presentació de la certificació final de despeses, prevista inicialment per al primer trimestre de l’any 2023.

La durada del contracte coincideix amb les anualitats en què l’auditor ha de portar a terme el control de les despeses: 2021, 2022 i 2023, i es preveu que es facin almenys tres informes de verificació de despeses en cadascun dels tres períodes.

PRESSUPOST ESTIMAT

Es preveu un pressupost total per a aquesta col·laboració de 2.000 € (+ l’IVA). Tanmateix, els oferents poden ajustar la seva proposta econòmica a la baixa o a l’alça, segons els recursos humans i materials que necessitin per complir completament l’objecte de la contractació.

PERÍODE DE RECEPCIÓ D’OFERTES I CONTRACTACIÓ

Des del dia de la publicació a la pàgina web (01/03/2021), i transcorreguts 10 dies naturals.

PROCÉS FINALITZAT

 


Aplicació de fitosanitaris en base a mapes de satèl·lit i avaluació de la millora de la deposició.

L’objectiu principal de d’aquest projecte d’innovació és implantar a Jean Leon l’aplicació variable de fitosanitaris en base a mapes de cultiu generats per satèl·lit, i a més, avaluar en l’aplicació variable, les possibilitats de millora de la deposició de fitosanitaris mitjançant un deflector al polvoritzador, determinant-ne el seu impacte ambiental (reducció de l’ús de producte i de petjada de carboni) així com l’impacte econòmic.

Finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Agenda Rural i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.


LIFE IS LIGHT

El projecte europeu LifeisLight té com a objectiu demostrar l’eficàcia de l’estimulació de plantes per UV-C per combatre les malalties criptogàmiques de la vinya.

El consorci està format per UVBoosting, Universitat de Tolosa, Universitat de Bordeus i Família Torres. Els assajos es faran a les vinyes de Família Torres durant dues campanyes.

Projecte finançat pel programa LIFE de la Comissió Europea.

 


Línia 9.2 - Ajuts Innotrack a la innovació en digitalització, sostenibilitat i competitivitat de l’empresa: projectes

Títol del projecte: Aplicació de fitosanitaris en base a mapes de satèl·lit i avaluació de la millora de la deposició.

L’objectiu principal de d’aquest projecte d’innovació és implantar a Jean Leon l’aplicació variable de fitosanitaris en base a mapes de cultiu generats per satèl·lit, i a més, avaluar en l’aplicació variable, les possibilitats de millora de la deposició de fitosanitaris mitjançant un deflector al polvoritzador, determinant-ne el seu impacte ambiental (reducció de l’ús de producte i de petjada de carboni) així com l’impacte econòmic.

Finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Agenda Rural i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

 


FARMYNG

Producció de proteïnes a partir d'insectes per a l'alimentació animal i fertilitzants. L'objectiu és desenvolupar la primera gran cadena de valor de base biològica a gran escala que produirà productes alimentaris sostenibles, segurs, de primera qualitat i d'origen innovador a través de l'insecte Tenebrio Molitor (cuc de la farina). Els rebuigs es recuperaran per utilitzar com a fertilitzants del sòl.

Farmying és un consorci format per 20 empreses de 8 països. Família Torres participa en el projecte per estudiar la viabilitat d'aquests fertilitzants, que tindrien una petjada de carboni inferior a la dels fertilitzants convencionals en tractar-se d'un subproducte.

Projecte desenvolupat en el marc d''Horizon 2020 Private Partnership Bio-Based Industries Joint Undertaking' (topic BBI.2018.F2 – Large-scale production of proteins for food and feed applications from alternative, sustainable sources).