Quin és el perfil del consumidor de vi a Espanya?

Vi

04/04/2019

Home de més de 35 anys i amb un nivell d’ingressos mitjans. Aquest és el perfil tipus del consumidor de vi a Espanya. Així s’extreu de l’estudi de l’EAE School of Business que fa un anàlisi a nivell internacional, nacional y per autonomies del tipus de consumidor de vi. Més enllà del titular i dels perfils purament sociodemogràfics i socioeconòmics, hi ha molts aspectes d’interès quant a les diverses tipologies dels consumidors de vi i les preferències d’aquests.

Gairebé tantes dones com homes consumeixen vi. Els homes representen el 57% del total, davant del 43% de dones, un percentatge que ha anat clarament en ascens els darrers anys. Destaca també que com més edat, el consum de vi augmenta. La penetració del vi entre els joves d’entre 18 i 34 anys és d’un 26%. Aquesta xifra s’eleva al 36% als consumidors en edats compreses entre els 35 i els 54 anys i arriba al 38% en majors de 54 anys.

Sis perfils diferenciats de consumidors

En l’estudi de l’EAE School of Business es defineixen unes tipologies diferenciades de consumidors: tradicional, urbanita inquiet, trendy, rutinari, ocasional interessat i social.

 • El consumidor tradicional té una vinculació estreta i familiar amb el sector vitivinícola i representa el 6,9% del total. És conservador i té poc interès en explorar nous vins i noves tendències del sector.
 • A diferència d’aquest, el consumidor urbanita inquiet, que representa un 7,6%, es caracteritza per estar obert a noves experiències. El vi és un tema de conversa amb els seus amics i té un alt component social.
 • La tipologia de consumidor més estesa és l’anomenat trendy, que representa el 26,4% del total de consumidors. Aquest perfil es defineix com una persona a qui li agrada experimentar amb les últimes tendències, un fet que afavoreix els seus coneixements vitivinícoles. El vi és la seva beguda preferida del dia a dia però també beu cervesa en els moments dedicats a l’oci.
 • Per altra banda, el rutinari, que representa el 21,6% de consumidors de vi, no té gaires coneixements, sol consumir-ne a casa els caps de setmana i té un interès escàs pel món del vi.
 • El consumidor ocasional interessat representa el 24,5% del total. El vi no és la seva beguda preferida, però està interessant en el sector a conseqüència d’un fort component social lligat a moments d’oci i de diversió.
 • Finalment, el consumidor social, que representa el 13% del total, es tracta d’una tipologia de consumidor esporàdic que aprofita moments de celebració o de relacions socials. Generalment no mostra interès per conèixer nous aspectes sobre el vi.


El vi negre, el preferit

El 60% de la població espanyola es considera consumidora de vi, de la qual el 80% ho fa de forma habitual i el 20% ho fa de forma esporàdica. Les preferències dels consumidors respecte el tipus de vi evidencien que una gran majoria aposten pel vi negre. El consum de vi es concentra un 72,9% en vi negre; un 12,9% en vi blanc; un 6,4% en rosat; un 6% en escumosos; i, finalment, un 1,8% en vins de Jerez i dolços.

També s’ha de destacar la tendència respecte el lloc de consum. La preferència dels consumidors és gaudir dels vins a casa, sobretot a conseqüència de la notable diferència de preu quan el consum realitzat fora de la llar.

I tu, quin tipus de consumidor ets?

 

*Referències per l’elaboració de l’estudi:

 • Organización Internacional de la viña y el vino (OIV)
 • Statista
 • Marketline Advanced
 • INE
 • Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV)
 • Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

 

Categorías: Vi