La ciència que hi ha darrere el vi (1/2)

Vi

12/12/2016

El coneixement que aguanta la passió

L'aparició de formació acadèmica vinculada al món del vi durant el s.XX i les posteriors investigacions que s'ha portat a terme, han provocat avenços científics que fa dels vins d'avui dia, productes de primera qualitat, respectuós i dinamitzadors de l'entorn, establint un teixit social que s'aguanta en el coneixement i en la transmissió d'uns valora que s'han d'expressar en la copa, per crear així, vins i moments memorables.

El gran enòleg francès Pascal Chatonnet defineix el terroir com "la interacció entre un entorn determinat, el seu clima i el seu perfil geològic amb la psicologia i cultura pròpies de l'ésser humà, conformant una personalitat identitària". Centrem-nos en aquest últim aspecte, el perfil humà i de com les ciències contribueixen a elaborar vins d'una qualitat impensable un segle enrere. D'entre tots elles destaquen:

Climatologia

Conèixer els factors meteorològics que succeeixen en un determinat clima és fonamental per al cultiu de la vinya.

De la mà de la climatologia podem conèixer factors tan importants com la temperatura mitjana i les seves oscil·lacions, les hores de sol i la pluviometria mitjana anual, així com dades relatives a la humitat i el vent.

La climatologia està estretament relacionada amb la qualitat de les anyades, ja que incideix de manera directa en els processos posteriors a la vinya i a la bodega.

Els índexs climàtics de referència són el de Winckler i el de Huglin. Són molt interessants per determinar quines varietats són més idònies cultivar per obtenir la màxima expressió varietal.

Respecte al perfil dels vins en funció del clima del qual procedeixen, podem generalitzar que les zones més fredes produeixen vins de major acidesa, menys graduació alcohòlica i la càrrega de fruita es mostra fresca i nua. Mentre que en les zones més càlides els vins adquireixen un major grau, l'acidesa és menys pronunciada i la fruita ens ofereix la seva versió més càlida i madura.

Geociència: Geologia, edafologia i geomorfologia

Geologia

S'ocupa de l'estudi de la composició mineral, estructura i evolució del sòl. Es porten a terme calicats (exploració del terreny mitjançant una barrina o una sonda per conèixer els minerals que conté) fins a 170 cm de profunditat per portar a terme aquests estudis.

El tipus de sòl i les seves característiques geològiques es veuen reflectides en els millors vins i composen una de les virtuts més expressives dels vins de finca.

Geomorfologia

És la ciència que estudia l'altitud, el relleu, el pendent i l'orientació del terreny. Són factors decisius a tenir en compte de cara a establir una nova plantació.

Edafologia

L'edafologia s'ocupa de l'estudi de les propietats físiques i químiques dels components del sol. En el cas de les propietats químiques, observem paràmetres com ara el pH, el carbonat càlcic i la matèria orgànica. Respecte a les propietats físiques, les principals són la textura del sòl (granulometria), la profunditat i la capacitat de retenció de l'aigua.

El sòl que alberga la vinya es compon de partícules de roques de diferents mides, humus (matèria orgànica en descomposició) i nutrients (nitrogen, el fòsfor i el potassi). Un sòl ideal seria que fos pobre de nutrients, de bon drenatge, amb capacitat de retenir l'aigua necessària per al desenvolupament de la planta, però evitant un excessiu vigor que es traduiria en una menor qualitat del raïm.

A més, mitjançant l'edafologia podem disposar de la informació necessària per seleccionar el millor porta-injerts per una nova plantació.

Categorías: Vi